Kerstin Gustavsson

Alla som kan och vill arbeta ska göra det. Samverkan med frivilligorganisationer är viktig

Föregående:
David Birath
Previous
Nästa:
Barbro Davidson
Next

Kerstin Gustavsson Ledamot i Donationsstyrelsen


I vårt Karlskoga ska alla som kan och vill arbeta, ha ett jobb att gå till.

Det ska självklart ske i samverkan med näringslivet och de olika frivilligorganisationerna.

JAG JOBBAR FÖR ATT:

Förenkla biståndsbedömningen!
Bryta den ofrivilliga ensamheten och öka livskvalitén för äldre!
Skattebefrielse för seniorer med låga pensioner!
Höjt bostadstillägg!
Lägre skatt redan från 64 års ålder för den som vill arbeta längre!
Avskaffa straffskatten för äldre anställda!
Att tillvarata äldres erfarenheter och kompetenser från ett långt arbetsliv!
Ordna mötesplatser; där seniorer från skilda miljöer, kan träffas och utbyta erfarenheter!

Jag har alltid haft ett stort intresse för politik, som jag delade med mina bröder.
Under mina många år i Stockholm, var jag aktiv i invandrartäta Järva-området och där växte mitt intresse för människor, som kommer från andra kulturer.
Jag har växt upp på en bondgård i en familj, som var engagerad i frikyrkan och det blev naturligt för mig att stödja och hjälpa dem som inte hade det så bra. Jag tilllhör nu Baptistkyrkan i Karlskoga, där jag är aktiv och tillhör ledningen!

Jag lämnade hemmet för arbete på Bofors i Karlskoga. Jag förälskade mig i en Karlskogapojke och efter några år lämnade vi stan. Efter många år återvände jag som änka till mitt Karlskoga där min dotter med familj bosatt sig och idag får jag vara tonårsmormor.