Barbro Davidson

Socialtjänst och skola bör samverka för att tidigt fånga och upptäcka barns missförhållanden

Föregående:
Kerstin Gustavsson
Previous
Nästa:
Ola Karlsson
Next

Barbro Davidson Vice ordf Överförmyndanämnden


Skolresultaten är viktiga för en god uppväxt.

Socialtjänst och skola bör samverka för att tidigt fånga upp och upptäcka missförhållanden som riskerar att försämra barn och ungas framtida möjligheter.