Vår Politik

Det finns mycket som är bra i Karlskoga, men det finns fortfarande en del som kan förbättras. Den Moderatledda Alliansen har de senaste tre åren förändrat den kommunala organisationen i grunden och Karlskoga är idag en kommun i stark utveckling med ordning och reda och med god ekonomi.

Vår politik syftar till att få fler att hitta hit och välja att leva, bo och verka tillsammans med oss. Vi vill vara en kommun som tar tillvara på varje människas förmåga och ge möjlighet att växa utifrån egna förutsättningar och önskemål. En demokratisk kommun där alla vill vara med och ta ansvar. Tillsammans är roligare.

Ur vårt Politiska program för 2019-2022 kan Du bl.a. hitta mål och utvecklingspunkter upptagna nedan. Under våren 2022 kommer våra nya tankar inför 2023-2026 att presenteras här.

Några lokala satsningar från tidigare program:
(med kommentarer 22-01-27)

 • Fler privata aktörer på bostadsmarknaden som skapar varierat utbud av bostäder.  – uppfyllt och fortsätter 
 • Bygglov kännetecknas av att invånarna får en god service vid bygglovshandläggning.  – pga pandemiåren inte helt uppfyllt 
 • Öka medborgarens inflytande i utveckling av tjänster och service
  – Idag finns möjlighet för medborgare att lägga förslag digitalt och servicecenter i kommunhuset/växeln får goda omdömen.  Allmänhetens dagar i kommunfullmäktige infört men stoppat av pandemin.  
 • Det ska vara enkelt att driva företag i Karlskoga.
  – Karlskoga har på två år klättrat 144 platser i Svenskt Näringslivs kommunranking och är nu på plats 83.  En ny näringslivsavdelning med en företagslots på plats och en ny myndighetsförvaltning  med fokus på service . 
 • Bättre marknadsföring av Karlskogas unika besöksmål. 
  – Ny PR- och marknadsavdelning med ett fokus på målet 32 000 invånare år 2025. Flera nya kanaler bl.a. iKarlskoga.se och en förbättrad aktivitet i olika media. 
 • Vi välkomnar fler privata aktörer att driva förskola.  – Flera aktörer har visat intresse och etableringsprocesser påbörjade. 
 • Vi vill skapa ett nationellt försvarsteknologiskt centrum i Karlskoga
  – Ett första steg var att avveckla  ägarskapet i Alfred Nobel Science Park för att kunna fokusera på utvecklingen av vår högteknologiska tillverkningsindustri. 
 • Gymnasieskolan stimulerar elever till fortsatta studier. 
  – Pandemin har bromsat framfarten men fler har tagit möjligheten, mycket tack vare skolprojektet #pluggavidare
 • Vi gör Karlskoga till cykel-staden ”Karlskoga By-Bike”. 
  – Cykelplan fastställd  2021 och nu väntar fler cykelbanor norrut
 • Vi motverkar utanförskap. –  Omfattande omorganisation och en ny Kompetensförsörjningsenhet som jobbar med fokus på ett av våra nya fullmäktigemål; ”alla som kan ska jobba eller studera utifrån sina förutsättningar”. Jobblinjen gäller. 
 • Fler jobb och fler som jobbar. –  Trots pandemin har Karlskoga haft en  positiv utveckling  för såväl industri som handel; Ett starkt handelsindex från fler som stannar i Karlskoga och besöker både restauranger och affärer. 
 • Brett utbud av fritidsaktiviteter och ett levande kulturliv.
  Kommunen blev utsedd till årets Föreningsvänligaste stad 2021
 • Vi vill göra livet enkelt för människor som vistas i Karlskoga.
  – Avgiftsfri parkering i hela centrum – alla våra badstränder har städats och lyfts och strandvärdar fanns under succésommaren 2021 – en isbana invigd på torget. 
 • Alla ska kunna bli sedda i skolan och ges möjlighet att utveckla sin fulla potential. Trots rekordstora ekonomiska satsningar måste ständiga förbättringar arbetas med och de kommer fortsätta. Ett trendbrott när det gäller förbättring i antal godkända elever syns ändå, trots pandemi och digital undervisning 
 • Barn och unga ska få växa upp och utvecklas i en trygg och utvecklande miljö. – Ungdomens Hus invigs under våren 2022. Ungdomsfullmäktige är etablerat. Ett stort projekt kommer att genomföras i samverkan mellan Skol- och Socialförvaltningarna, för att ge barn som riskerar att fara illa bättre möjligheter. 
 • I Karlskoga ska äldre ha möjlighet att leva livet hela livet.
  Nickkällan återöppnades hösten 2021 efter renovering med fantastiskt resultat och nya grepp.  Flexbussarna lever kvar tack vare kommunens egen finansiering då region Örebro Län prioriterar annat. 

Ladda ner politiskt program

Politiska Programmet 2018 (~5Mb)

Motioner, interpellationer före 2019

Valplattform Alliansen Karlskoga 2018-2022

Alliansen i Karlskoga, bestod 2018 av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, som tillsammans utarbetade en gemensam valplattform för att leda och utveckla Karlskoga. Liberalerna valde efter valresultatet att också ingå i Karlskoga-Alliansen. 

Alliansens budskap var att visa hur vi ville leda Karlskoga efter valet 2018! Och vi vill fortsätta att tillsammans utveckla kommunen i fyra år till. 

I filen nedan kan du läsa mer om vad vi gick till val på 2018 och vad valplattformen var – och är!

 • Förenklad, förtydligad, förbättrad styrning.
 • Gemensam värdegrund.
 • Ett tryggt samhälle där alla tar ansvar.
 • En god integration är en investering för framtiden.
 • En skolmiljö för lärande som får en rejäl resursförstärkning.
 • Näringsliv som får förutsättningar att utvecklas.
 • Äldreboenden med ”All-Including”.
 • Samverkan för en bättre miljö.