Vår Politik

Det finns mycket som är bra i Karlskoga, men det finns fortfarande en del som kan förbättras. Den Moderatledda Alliansen har de senaste åren förändrat den kommunala organisationen i grunden och Karlskoga är idag en kommun i stark utveckling med ordning och reda och med god ekonomi.

Vår politik syftar till att få fler att hitta hit och välja att leva, bo och verka tillsammans med oss. Vi vill vara en kommun som tar tillvara på varje människas förmåga och ge möjlighet att växa utifrån egna förutsättningar och önskemål. En demokratisk kommun där alla vill vara med och ta ansvar. Tillsammans är roligare.

Politiskt program

Vårt program för 2022-2026 kan du hitta här: https://moderaternakarlskoga.se/wp-content/uploads/2022/08/Moderaterna-Karlskoga-Valprogram-2022-1.pdf

Vårt tidigare Politiska program kan du hitta längst ned på sidan. En kort sammanfattning hittar du här:

Ladda ner politiskt program

Politiska Programmet (~5Mb)

Motioner, interpellationer före 2019

Valplattform Alliansen Karlskoga 2018-2022

Alliansen i Karlskoga, bestod 2018 av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, som tillsammans utarbetade en gemensam valplattform för att leda och utveckla Karlskoga. Liberalerna valde efter valresultatet att också ingå i Karlskoga-Alliansen. Tillsammans har vi åstadkommit mycket:

[/collapse]

Läs mer
 • Fler privata aktörer på bostadsmarknaden som skapar varierat utbud av bostäder. 
 • Ökat medborgarens inflytande i utveckling av digitala tjänster och service
 • Företagsrankingen klättrade 144 platser till 83.
 • Bättre marknadsföring av Karlskogas som hemkommun och unika besöksmål. 
 • Vi gör Karlskoga till cykel-staden ”Karlskoga By-Bike”. 
 • Vi motverkar utanförskap; Omfattande omorganisation och en ny Kompetensförsörjningsenhet
 • Fler jobb och fler som jobbar – efterfrågan på kompetens stor
 • Fritidsaktiviteter och ett levande kulturliv. – Kommunen årets Föreningsvänligaste stad 2021
 • Trevligt att vistas i Karlskoga: – Avgiftsfri parkering i centrum – alla våra badstränder har städats och underhållsprogram har tagits fram för hela kommunens grönområden och gator.
 • Skolan och ges möjlighet att utveckla sin fulla potential. Trendbrott när det gäller förbättring i antal godkända elever fortsätter stiga.
 • Gymnasieskolan stimulerar elever till fortsatta studier – fler klarar målen
 • Ungdomens Hus invigt och Ungdomsfullmäktige etablerat. Ett stort projekt (unikt?) för utsatta barn startat i samverkan mellan Skol- och Socialförvaltningarna,
 • För äldre: Mötesplats Nickkällan återöppnades hösten 2021.Flexbussarna lever kvar tack vare kommunens egen finansiering  

[/collapse]