Vår Politik

Det finns mycket som är bra i Karlskoga, men det finns fortfarande en del som kan förbättras. Den Moderatledda Alliansen har de senaste åren förändrat den kommunala organisationen i grunden och Karlskoga är idag en kommun i stark utveckling med ordning och reda och med god ekonomi.

Vår politik syftar till att få fler att hitta hit och välja att leva, bo och verka tillsammans med oss. Vi vill vara en kommun som tar tillvara på varje människas förmåga och ge möjlighet att växa utifrån egna förutsättningar och önskemål. En demokratisk kommun där alla vill vara med och ta ansvar. Tillsammans är roligare.

Vårt program för 2022-2026 kan du hitta här: https://moderaternakarlskoga.se/wp-content/uploads/2022/08/Moderaterna-Karlskoga-Valprogram-2022-1.pdf

Politiskt program

Vårt program för 2022-2026 kan du hitta här: https://moderaternakarlskoga.se/wp-content/uploads/2022/08/Moderaterna-Karlskoga-Valprogram-2022-1.pdf

Motioner, interpellationer före 2019

Valplattform Alliansen Karlskoga 2023-2026

Alliansen i Karlskoga, fortsätter sitt arbete att tillsammans med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna med att göra Karlskoga ännu bättre och vi har en gemensam valplattform för utveckling.

Vårt gemensamma Alliansprogram för 2022-2026 kan du hitta här: Alliansplattform-A4-Folder-2022

Vad vi åstadkommit hittills…

 • Fler privata aktörer på bostadsmarknaden som skapat varierat utbud av bostäder. 
 • Ökat medborgarens inflytande i utveckling av digitala tjänster och service
 • Företagsrankingen klättrade från plats 196 år 2017 till plats 63 år 2022. (Bäst i Örebro län)
 • Bättre marknadsföring av Karlskogas som hemkommun och unika besöksmål med iKarlskoga.se 
 • ”Karlskoga By-Bike” tog fart.  
 • Vi motverkar utanförskap genom omorganisation och en ny Kompetensförsörjningsenhet
 • Fler jobb och fler som jobbar – men fortsatt efterfrågan på kompetens är stor
 • Fritidsaktiviteter och ett levande kulturliv: Kommunen årets Föreningsvänligaste stad 2021
 • Trevligare att vistas i Karlskoga: – Avgiftsfri parkering i centrum, alla våra badstränder har städats och underhållsprogram har tagits fram för hela kommunens grönområden och gator som är under verkställan.
 • Skolan: Trendbrott när det gäller förbättring i antal godkända elever fortsätter stiga.
 • En ny förskola har invigts och fler är på gång, även i privat regi.
 • Gymnasieskolan stimulerar elever till fortsatta studier – fler klarar målen
 • Ungdomens Hus dvs Mötesplats Kupolen med Trainstation är invigt
 • Ungdomsfullmäktige etablerat.
 • Ett stort projekt (unikt?) för utsatta barn startat i samverkan mellan Skol- och Socialförvaltningarna,
 • För äldre: Mötesplats Nickkällan återöppnades hösten 2021 och flexbussarna lever kvar tack vare kommunens egen finansiering