Vår Politik

Vår politik i korthet

Det finns mycket som är bra i Karlskoga, men det finns en hel del som inte fungerar som det ska.

Vår politik syftar till att bygga en kommun som tar tillvara på varje människas förmåga och ger dem möjlighet att växa. En demokratisk kommun där alla vill och tar ansvar.

I vårt Politiska program för 2019-2022  kan Du läsa om moderaternas lokala politik och nationell politik. Programmet är utformat från A till Ö

Några lokala satsningar handlar om att utveckla följande:

 • Fler privata aktörer på bostadsmarknaden skapar varierat utbud av bostäder.
 • Bygglov kännetecknas av att invånarna får en god service vid bygglovshandläggning.
 • Karlskoga Energi & Miljö ska vara en motor i utvecklingen av energi & miljöområdet.
 • Öka medborgarans inflytande i utveckling av tjänster och service.
 • Funktionsnedsatta ska ha möjlighet att delta i samhället utifrån sina förutsättningar.
 • Det ska vara enkelt att driva företag i Karlskoga.
 • Vi välkomnar fler privata aktörer att driva förskola.
 • Vi vill skapa ett nationellt försvarsteknologiskt centrum i Karlskoga
 • Gymnasieskolan stimulerar elever till fortsatta studier.
 • Vi gör Karlskoga till cykel-staden ”Karlskoga By-Bike”.
 • Vi motverkar utanförskap.
 • Fler jobb och fler som jobbar.
 • Brett utbud av fritidsaktiviteter och ett levande kulturliv.
 • Vi vill göra livet enkelt för människor som vistas i Karlskoga.
 • Alla ska kunna bli sedda i skolan och ges möjlighet att utveckla sin fulla potential.
 • Barn och unga ska få växa upp och utvecklas i en trygg och utvecklande miljö.
 • Bättre marknadsföring av Karlskogas unika besöksmål.
 • I Karlskoga ska äldre ha möjlighet att leva livet hela livet.

Ladda ner politiskt program

Politiska Programmet 2018 (~5Mb)

Frågor och motioner -18

Frågor och motioner -17

Valplattform Alliansen Karlskoga 2018-2022

Alliansen i Karlskoga, bestående av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, har tillsammans utarbetat en gemensam valplattform för att leda och utveckla Karlskoga.

Alliansens budskap är att vi är beredd att leda Karlskoga efter valet 2018!

I filen nedan kan du läsa mer om den gemensamma valplattformen.

Vår valplattform berör:

 • Förenklad, förtydligad, förbättrad styrning.
 • Gemensam värdegrund.
 • Ett tryggt samhälle där alla tar ansvar.
 • En god integration är en investering för framtiden.
 • En skolmiljö för lärande som får en rejäl resursförstärkning.
 • Näringsliv som får förutsättningar att utvecklas.
 • Äldreboenden med ”All-Including”.
 • Samverkan för en bättre miljö.