David Birath

Sverige och Karlskoga ska hantera krisberedskap och totalförsvar på ett fullgott sätt.

Föregående:
Elisabeth Åhman
Previous
Nästa:
Kerstin Gustavsson
Next

David Birath Ledamot i Kommunfullmäktige


Sveriges och Karlskogas förmåga att hantera kriser måste förstärkas.

Jag brinner för krisberedskap och totalförsvarsfrågor och vill säkerställa att Karlskoga står väl rustat om det som inte får ske faktiskt händer!