Om oss

1910 startades Karlskogas Moderata Valmansförening som i grunden inte gillade partistrukturen. Valmansförbundet ville ” bekämpa ”socialdemokratiens och den radikala vänsterns ständigt fortgående upplösningsarbete”. Från 1913 blev kvinnor tillåtna och
1921 infördes lika rösträtt.

1939 startade Karlskoga Högerförening. Högern/Högerpartiet fanns delvis i samlingsregeringar under åren 1934-1969 och hamnade lite i skuggan, men politiken – under socialdemokratisk ledning – innehöll ändå flera högerkrav: nationell samling, satsning på försvaret och antikommunism.
1969 bildades Moderata Samlingspartiet och som namnet antyder är just samling en viktig värdegrund. Och idag är vi ett liberalt-konservativt parti som vill ge medborgaren alla möjligheter med samma rättigheter och skyldigheter som grund.


Nuläge


2018 samlade Moderaterna i Karlskoga sina borgerliga vänner i valet och ett maktskifte i kommunen var ett faktum – efter 99 år socialdemokratiskt styre. För oss ett historiskt mål då vi blev största parti i kommunen.

Tony Ring blev första Moderat i Karlskogas historia att
tjänstgöra som Kommunstyrelseordförande och tillträdde posten i Januari 2019. Tillsammans med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna har vi nu påbörjat en förnyelseresa in i 2000-talet. Våra gemensamma 60 punkter för första året är uppfyllda/igångstartade och vi har högt tempo och uthållighet för att Kalrksoga ska bli den kloka, välkomnande och innovativa staden.Vill du också engagera dig politiskt?  
Kontakta Anneli Bramvehlanneli.bramvehl@moderaterna.se