Om oss

Tack för fortsatt förtroende

Tack till alla Karlskogabor för ytterligare fyra år! Det är glädjande att så många tror på det vi vill göra och har åstadkommit. Nu kör vi vidare, med rekordmånga mandat i kommunfullmäktige och med förnyade krafter.

Vill du också engagera dig för Karlskoga?

När 2022 går mot sitt slut är vi nära 180 medlemmar i Karlskoga, i alla åldrar, med olika bakgrund och erfarenheter. Välkommen du med – tillsammans gör vi kanonstaden lite roligare, lite bättre för varje dag.

Kontakta vår föreningsordförande Ronnie Erhard ronnie.erhard@moderaterna.se

Maktskifte 2018

2018 samlade Moderaterna i Karlskoga de borgerliga vännerna i valet och ett maktskiftet i kommunen var ett faktum – efter 99 år av socialdemokratiskt styre. Ett historiskt mål då vi också blev största parti i kommunen.

Tony Ring blev första Moderat i Karlskogas historia på posten som Kommunstyrelsens ordförande Anna Ragén kommunfullmäktiges första moderata kvinna att svinga klubban i kommunens högsta styrande organ.  Tillsammans med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna började vi förnyelseresan mot 2030-talet.

Valprogrammets 60 punkter från 2018 blev till stor del klara och nu kör vi på för ytterligare förbättringar. Allt har inte gått smärtfritt men med tillsammans med kommunens alla fantastiska anställda nådde vi många mål. Rankingar inom skolan och företagandet har stigit, det byggs som aldrig förr, vi har blivit fler – allt enligt den nya vision.  Fler ser vår kommun som värd att satsa på och vi växer. . 

Vi välkomnar nya grepp och idéer, håller högt tempo och har uthållighet för att Karlskoga vara den kloka, välkomnande och innovativa staden.

Ett kvinnoparti

Karlskoga har numer en tydlig jämställdhetsstrategi, allt enligt CEMR-deklarationen. Ledningen har beslutat att organisera arbetet med jämställdhetsfrågorna utifrån ett helhetsperspektiv med kommunstyrelsens ledningskontor som sammanhållande kraft och arbetet följs kvartalsvis.

Lite historia

1910 startades Karlskogas Moderata Valmansförening för att ” bekämpa ”socialdemokratins och den radikala vänsterns ständigt fortgående upplösningsarbete”. 1939 bildades Karlskoga Högerförening och 1969 byttes namnet till Moderata Samlingspartiet. Som namnet antyder är just samling en viktig värdegrund.  Och vi håller demokratins principer högt.

Samlingspartiet fanns med i olika samlingsregeringar under åren 1934-1969 men politiken– under socialdemokratiska ledningar – innehöll flera högerkrav vi känner igen oss i: nationell samling, satsning på försvaret och förespråkan för marknadssamhället.

Då som nu är vi ett liberal-konservativt parti som ger alla samma möjligheter med lika rättigheter och skyldigheter som grund. Frihet och ansvar är honnörsord.