Ola Karlsson

Nyckeln till framgång som ny är svenska språket, utbildning och ett jobb med egen försörjning.

Föregående:
Barbro Davidson
Previous
Nästa:
Kerstin Ekström
Next

Ola Karlsson Ordförande Socialnämnden


I vårt Karlskoga sker integration snabbt och bra. Vi ställer tuffa krav på de som kommer hit och vi ger dem stöd för att snabbt komma in i det svenska samhället.

Nyckeln till framgång är svenska språket, utbildning och att skaffa jobb samt egen försörjning