Jan Reuter

Kommunens anställda ska känna trygghet i sitt arbete och ha tillit till varandra och sina chefer.

Föregående:
Alf Rosberg
Previous
Nästa:
Linda Eriksson
Next

Jan Reuter Ledamot i Kommunfullmäktige


Kommunens anställda ska känna sig trygga, ha tillit till varandra och vara bekväma i sina arbetsuppgifter.

Vi ska ha chefer som lyssnar och har en öppenhet mot de anställda, öppna för nya förslag och som vågar förändra.