Alf Rosberg

Kommunen ska öka möjligheten till tillgång av fossilfria/förnyelsebara drivmedel.

Föregående:
Ronnie Erhard
Previous
Nästa:
Jan Reuter
Next

Alf Rosberg Ersättare i Kommunfullmäktige


Karlskoga ska utvecklas utan att äventyra kommande generationers möjlighet att leva i en god miljö.

Kommunen ska öka möjligheten till tillgång av fossilfria/förnyelsebara drivmedel som t.ex. biogas och vätgas.