Anna Danielsson

Kommunen ska underlätta för fler företagsamma ungdomar och kvinnor att starta företag.

Föregående:
Anneli Bramvehl
Previous
Nästa:
Annica Wetterling
Next

Anna Danielsson Ledamot i Kommunfullmäktige


Med rötterna fast förankrade i Karlskoga känner jag starkt för vår stad med alla dess fantastiska möjligheter.

Ett bra näringslivsklimat är en viktig förutsättning för kommunens utveckling. Stora som små företag skapar jobb och ger individen möjlighet till självförsörjning. samtidigt ska kommunen utvecklas för att erbjuda det som behövs för ett bra liv, från start till slut.

Generationer före mig har satt sina avtryck på olika sätt och jag vill bära arvet vidare genom att lyfta Karlskoga både lokalt och regionalt. Företagen som finns i framtidens teknik likväl som fantastiskt Kultur- och föreningsliv. Min vision är ett nationellt känt Teknikcentrum i Karlskoga.

Starka kvinnor som min mor och farmor är förebilder i engagemang och företagsamhet. Jämställdhet och lika fördelning av resurser blir än viktigare också för mina två döttrars och mina fyra barnbarns framtid. Därför axlar jag ordförandeskapet iför MKvinnornas nätverk i Örebro län.

Jag tror på
– människans inneboende vilja att bidra, för både sitt eget och andras bästa.
– varje individs kreativa förmåga, som rätt kanaliserad och uppmuntrad,  gör skillnad.
– rätten till valfrihet under ordnade former med hjärtats etik och moral som grund.
– att alla är lika mycket värda men inte likadana, mer forskning kring kvinnors kroppar behövs

Jag vill ha
– Ung företagsamhet UF för alla elever
– ett samhälle med skyddande ramverk men med flexibilitet utifrån individen
– ett näringslivsklimat med fler företagare och bättre möjligheter för kvinnor
– mer uppmärksamhet kring kvinnors betydelse både som näringsidkare och samhällsbärare.