Anneli Bramvehl

Karlskoga ska ta vara på varje människas unika förmåga och ger alla möjlighet att växa.

Föregående:
Tony Ring
Previous
Nästa:
Anna Danielsson
Next

Anneli Bramvehl Ordförande Barn och Utbildningsnämnd


OrdVår politik syftar till att utveckla kommunen så att fler hittar hit och vill leva, bo och verka.

Vi vill vara en kommun som tar vara på varje människas unika förmåga och ger alla möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar och önskemål.

Jag brinner för all politik, men ska jag välja ett område som ligger mig extra varmt om hjärtat blir det förskolan och skolan. 

  • en förskola där alla barn får plats i tid på den förskolan som vårdnadshavaren väljer.
  •  ”En skola för var och en”. Det innebär att varje elevs utbildning sätts i fokus, med eller utan stödformer, och erbjuds utmaningar som leder till utveckling och lärande utan gränser. På så sätt glöms varken barn med svårigheter eller de som har mer lätt för sig bort.
  • En viktig hörnsten för en god utbildning är ett utvecklat och nära samarbete med det lokala näringslivet.
  • På fritidshem och fritidsgårdar ska barn och ungdomar få en meningsfull fritid och ha stort inflytande över verksamheten.

För mig är det viktigt att engagera mig politiskt eftersom jag vill vara med och påverka så att vardagen blir bättre för dig och mig.

Jag är Malmö-tjejen som flyttade till Karlskoga för många års sedan för kärlekens skull och vi är kvar eftersom Karlskoga är en sådan fin plats för våra tre pojkar att växa upp på.
På min fritid umgås jag med familj och vänner eller så stickar jag gärna en strumpa framför teven. Som ung utbildade jag mig till frisör men har för länge sedan lagt saxen på hyllan.

Sedan årsskiftet 2019 är jag heltidspolitiker och har den stora äran att ägna mina arbetsdagar åt det politiska hantverket i frihetens och demokratins tjänst.