Föregående:
Carl Löhr
Previous
Nästa:
Ingela Brunzell
Next

Rebecka Söderpalm Löhr Ersättare i Kommunfullmäktige


I vårt Karlskoga ska barn och unga växa upp i en trygg och utvecklande miljö.

Vi förbättrar det förebyggande arbetet för barn och unga som är i behov av det.

Barn och unga ska växa upp i trygga familjer utan mobbning, hat, våld, sexuella trakasserier eller droger.

Presskontakt: reby.solo@hotmail.com