Martin Hårsmar

Genom samverkan skapas ett aktivt förebyggande och främjande arbete som ökar invånarnas delaktighet.

Föregående:
Annica Wetterling
Previous
Nästa:
Linda Brunzell
Next

Martin Hårsmar Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden


Vi stärker vårt Karlskoga genom samverkan och skapar ett aktivt förebyggande och främjande arbete.

Invånarnas delaktighet och inflytande ökar och Karlskoga ska bli en stad där trygghet, jämlikhet och jämställdhet råder.