Jan-Erik Averås

Användandet av vår gemensamma mark sker på ett hållbart ekonomiskt och klimatvänligt sätt.

Föregående:
Margareta Rosberg
Previous
Nästa:
Kenneth Åhman
Next

Jan-Erik Averås


I vårt Karlskoga sker samhällsplaneringen ur ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt och jämställt perspektiv. Användandet av vår gemensamma mark i kommunen ska ske på ett hållbart och klimatsmart sätt.