Christel Nilsson

Vi vill erbjuda äldre ett aktivt liv som förebygger isolering, otrygghet och ensamhet

Föregående:
Eyvor Lundblad
Previous
Nästa:
Gunn Nilsson
Next

Christel Nilsson


Kommunen ska erbjuda möjligheter för äldre till ett aktivt liv. Ett aktivt liv förebygger och minskar risken för isolering, otrygghet och ensamhet och fördröjer behovet av samhällets hjälpinsatser.