Anna Ragén

Vi har en demokratisk kommun i stark utveckling med ordning och reda samt god ekonomi.

Föregående:
Linda Brunzell
Previous
Nästa:
Ronnie Erhard
Next

Anna Ragén Ordförande i Kommunfullmäktige


Den Moderatledda Alliansen har under den senaste mandatperioden förändrat den kommunala styrningen i grunden och vi är i dag en kommun i stark utveckling med ordning och reda samt god ekonomi.

En demokrati som står stark med sina medborgare.