Amanda Lindgren

Ungdomarna har en självklar röst. Att påverka sin vardag och beslut ökar delaktigheten.

Föregående:
Olof Beckman
Previous
Nästa:
John Kotkamaa
Next

Amanda Lindgren Ordförande Kultur och Fritidsnämnden


Folkhälsan ökar när invånarna kan påverka, känner sig delaktiga och blir lyssnade på. Detta gäller även de unga.

Att kunna påverka både sin vardag och beslut som fattas, ökar känslan av delaktighet och inflytande samt skapar en ”vi-känsla”.

Det är också viktigt att individen får och kan göra egna val i sin vardag.