Med respekt för vår historia tar vi sikte på framtiden

32000 invånare 2025

Ett framgångsrikt näringsliv

En välvårdad, välkomnande stad med många möjligheter

Har du någon idé kring hur vi kan utveckla framtidens politik inom utrikes- och säkerhetsområdet? Skicka era inspel till Tony!

Påminner … oBS att alla medlemmar är välkomna vara med på den digitala föreläsningen söndag kl 18:00 - en väl använd timme !

Vill du motionera om något viktigt till föreningen eller förbundet ? Välkommen vara med och få vet hur man skriver och tips av en av riksdagens mesta motionär. Anmäl till…