Thomas Samuelsson

Företagen i Karlskoga växer och mår bra. Fler i arbete och egenförsörjning minskar bidragsberoendet.

Föregående:
Dan-Åke Widenberg
Previous
Nästa:
Patricia Roos
Next

Thomas Samuelsson Ordförande Karlskogahem AB


I vårt Karlskoga växer företagen och skapar fler jobb.

Arbete och egen försörjning för alla som kan arbeta är viktigt.

Bidragsberoendet i vissa grupper måste brytas. Vi vill få in fler i arbete och egen försörjning