Omar Khatib

Planlagd områden med hänsyn till olikheter möter människors, företags- och organisationers behov.

Föregående:
Kenneth Åhman
Previous
Nästa:
Marie-Louise Nauclér
Next

Omar Khatib Ersättare i Kommunfullmäktige


En grundförutsättning för att människor ska lockas till Karlskoga är att det finns planlagda områden för olika ändamål som tar hänsyn till olikheter och möter människors, företags- och organisationers behov.