Micael Olsson

Bostadsmarknaden i Karlskoga ger ett utbud av olika boendeformer och lockar fler att flytta hit.

Föregående:
Anne-Marie Karlsson
Previous
Nästa:
Margareta Rosberg
Next

Micael Olsson Ledamot i Kommunfullmäktige


I vårt Karlskoga har vi en positiv befolkningsutveckling där det är trevligt, tryggt och säkert att bo.

Det är enkelt att ta sig in på bostadsmarknaden samtidigt som det finns ett varierat utbud av olika upplåtelseformer, storlekar, aktörer och bostadsmiljöer.