Leena Jonsson-Arndt

Allt fler lever längre och vill göra egna val, uppleva trygghet, säkerhet och värdighet som ges.

Föregående:
Linda Eriksson
Previous
Nästa:
Nedim Karic
Next

Leena Jonsson-Arndt Ledamot i Kommunfullmäktige


I mitt Karlskoga ska man kunna leva och bo hela livet.

Äldre med behov av stöd ska ha möjlighet att göra egna val samt uppleva trygghet, säkerhet och värdighet i de insatser som ges.

Allt fler lever längre, är mer aktiva och håller sig friska längre. Kommunen ska erbjuda möjligheter för äldre till ett aktivt liv.