Elisabeth Åhman

Karlskogas många fina miljöer ska nyttjas så att vi lockar människor att bosätta sig här.

Föregående:
Nedim Karic
Previous
Nästa:
David Birath
Next

Elisabeth Åhman Ledamot i Kommunfullmäktige


Vi ska snabbt kunna lösa behovet av planlagd mark för nyetableringar inom näringsliv.

Vi eftersträvar en blandad bebyggelse där människor själva ska kunna bestämma boendeform. Karlskogas många fina miljöer ska nyttjas på ett sådant sätt att vi lockar människor att bosätta sig här.