Föregående:
Leif Gren
Previous
Nästa:
Rebecka Söderpalm Löhr
Next

Carl Löhr


Meritvärdet för eleverna i avgångsklasserna i grundskolan har under den senaste mandatperioden äntligen gått i positiv riktning. Det stärker oss i att vi är på rätt väg i förbättringsarbetet i grundskolan. Vi kommer inte att vara nöjda förrän alla elever i årskurs 9 uppnår de nationella kunskapsmålen och har behörighet till gymnasiet

Presskontakt: calle.lohr@gmail.com